nieuws
nieuws Login
Realisatie: TiDi Graphics

Wij starten op19 september weer met een cursus computertypen voor volwassenen en scholieren

.

Doel:

Ervaring opdoen met het toetsenbord van een computer middels het ritmisch 10-vingersysteem blindtypen. Efficiencyverhoging van 500-600% na deze training is niet denkbeeldig. Tijdens de training wordt eveneens "op maat" aandacht besteed aan basisvaardigheden van het tekstverwerkingspakket Word en algemene computerkennis.

De training is bestemd voor:

diegenen die nog niet kunnen typen en dit in kort tijdsbestek willen leren

diegenen die ooit op een schrijfmachine hebben leren typen en vaardigheid willen krijgen in het bedienen van het toetsenbord van een computer of die vaardigheid verder willen uitbouwen

diegenen die het 10-vingersysteem beter willen leren beheersen

diegenen die de training Word willen gaan volgen maar nog geen goede basis hebben.

Omschrijving:

Ervaring opdoen met het toetsenbord van een computer middels het ritmisch 10-vingersysteem blindtypen. Efficiencyverhoging van 500-600% na deze training is niet denkbeeldig. Tijdens de training wordt eveneens "op maat" aandacht besteed aan basisvaardigheden van het tekstverwerkingspakket Word en algemene computerkennis.

De training is bestemd voor:

diegenen die nog niet kunnen typen en dit in kort tijdsbestek willen leren

diegenen die ooit op een schrijfmachine hebben leren typen en vaardigheid willen krijgen in het bedienen van het toetsenbord van een computer of die vaardigheid verder willen uitbouwen

diegenen die het 10-vingersysteem beter willen leren beheersen

diegenen die de training Word willen gaan volgen maar nog geen goede basis hebben.

Duur:

14 wekelijkse lessen van 60 minuten.

Prijs: € 210,00