cursussen
cursussen Login
Realisatie: TiDi Graphics

Praktijk Diploma Loonadministratie (PDL)

Doel van de cursus

Loonadministratie is een specialisme dat vraagt om vakmensen. In de
opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) leert u hoe u een goede loonadministratie moet opzetten. Aan de hand van actuele stof en praktijkgerichte voorbeelden ontwikkelt u inzicht in de actuele wet- en regelgeving én de wijze waarop die doorwerkt in de loonadministratie. Na afronding van deze opleiding bent u in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken en specifieke vragen hierover te beantwoorden. Verder kunt u de wijzigingen in de wetgeving op de juiste wijze toepassen.

Nadat u bent geslaagd voor het examen komt u in het bezit van het diploma Praktijkdiploma Loonadministratie van de
Stichting Associatie voor Praktijkexamens.

Omschrijving

De opleiding en het examen bestaan uit de volgende onderdelen (deze zijn ook los te volgen):


  1. Loonheffingen (niveau 4)
    Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, doet een aangifte loonheffingen en betaalt loonheffingen. Denk bijvoorbeeld aan loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Met het certificaat Loonheffingen niveau 4 op zak heeft u alle kennis in huis om dit belangrijke onderdeel van Loonadministratie uit te kunnen voeren.


  2. Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid (niveau 4)
    Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn / haar werk. Met het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 op uw cv bewijst u dat u deze onderwerpen beheerst.


  3. Personeel, Organisatie & Communicatie (niveau 4)
    Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. Het kennen van verschillende gespreksvormen bijvoorbeeld of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.


Aanvangseisen

Er is geen geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel aan te raden dat u basiskennis heeft van loonadministratie; eventueel door de opleiding Basiskennis Loonadministratie te volgen.
Het niveau van de cursus PDL is vergelijkbaar met MBO-4.

Duur

Open Leren (individueel): maximaal 12 maanden

Extra informatie

De cursus wordt verzorgd volgens de methode Open Leren. Dit betekent dat u zelfstandig de lesstof doorwerkt aan de hand van een studieschema. Tijdens de lessen Open Leren (maximaal 32 lessen) kunt u aan de docent eventuele vragen voorleggen. Open Leren heeft als voordeel dat u op ieder moment met de studie kunt starten en uw eigen studietempo kunt bepalen.

Het onderdeel Arbeidsrecht wordt op meerdere momenten per jaar online geëxamineerd. De onderdelen Loonheffingen deel 1 en 2 worden halfjaarlijks schriftelijk geëxamineerd.

Prijs€ 695,00
Materiaal kosten€ 149,00

Kijk hier voor een datum