cursussen
cursussen Login
Realisatie: TiDi Graphics

Praktijk Diploma Loonadministratie (PDL)

Doel van de cursus

Loonadministratie is een specialisme dat vraagt om vakmensen. In de
opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) leert u hoe u een goede loonadministratie moet opzetten. Aan de hand van actuele stof en praktijkgerichte voorbeelden ontwikkelt u inzicht in de actuele wet- en regelgeving én de wijze waarop die doorwerkt in de loonadministratie. Na afronding van deze opleiding bent u in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken en specifieke vragen hierover te beantwoorden. Verder kunt u de wijzigingen in de wetgeving op de juiste wijze toepassen.

Nadat u bent geslaagd voor het examen komt u in het bezit van het diploma Praktijkdiploma Loonadministratie van de
Stichting Associatie voor Praktijkexamens.

Omschrijving

1. Module Loonheffingen deel 1:
Organisatie van de Belastingdienst/sociale verzekeringen.
Begrippenkader opbouw loonheffingen.
Inhoudingsplichtige, belasting- en premieplichtige.
Verzekeringsplicht.
Loonbegrippen.
Vrije vergoedingen en verstrekkingen.
Pensioenaanspraken, levensloopregeling, spaarregelingen.
2. Module Loonheffingen deel 2:
Begrippenkader.
Heffing, afdracht, administratieve verplichtingen.
Berekening bruto/nettoloon.
Heffingskortingentabellen.
Afdrachtverminderingen.
Naheffing, boete-stelsel, bruteren.
Bezwaar en beroep.
Invordering en aansprakelijkheid.
Overzicht uitkeringen, loonkostensubsidies en toeslagen.
Arbeidsongeschiktheid.
3. Module Arbeidsrecht:
Arbeidsovereenkomst/aanneming van werk/overeenkomst van opdracht.
Collectieve arbeidsovereenkomst.
Ontslagrecht, ontslagverboden.
Arbeidsprocesrecht.

Aanvangseisen

Hoewel er geen specifieke vooropleiding vereist is raden we aan dat u in het bezit bent van het diploma Basiskennis Loonadministratie. Het niveau van de cursus is MBO+.

Duur

Open Leren (individueel): maximaal 12 maanden

Extra informatie

De cursus wordt verzorgd volgens de methode Open Leren. Dit betekent dat u zelfstandig de lesstof doorwerkt aan de hand van een studieschema. Tijdens de lessen Open Leren (maximaal 32 lessen) kunt u aan de docent eventuele vragen voorleggen. Open Leren heeft als voordeel dat u op ieder moment met de studie kunt starten en uw eigen studietempo kunt bepalen.

Het onderdeel Arbeidsrecht wordt op meerdere momenten per jaar online geëxamineerd. De onderdelen Loonheffingen deel 1 en 2 worden halfjaarlijks schriftelijk geëxamineerd.

Prijs€ 695,00
Materiaal kosten€ 149,00

Kijk hier voor een datum