cursussen
cursussen Login
Realisatie: TiDi Graphics

Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Doel van de cursus

Het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een veelgevraagd
diploma voor diverse interessante functies in de financieel administratieve sector. MBA'ers vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en ze zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Bovendien biedt het diploma MBA veel doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende positie in financieel administratieve richting ambiëren. Kortom, een opleiding met veel toekomstperspectief.

Nadat u bent geslaagd voor alle examens komt u in het bezit van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie van de Stichting Associatie voor praktijkexamens.

Omschrijving

Bedrijfseconomie (kosten- en kostprijsberekening, financiering, verslaggeving).
Bedrijfsadministratie (boekhoudcyclus, soorten ondernemingen, bedrijfsadministratie in een computeromgeving (o.a.
ERP)).
Financiële rapportage en analyse (rapportages opstellen, analyseren en toelichten, bedrijfsstatistiek).
Belastingwetgeving (inkomsten- en loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting).

Aanvangseisen

Om tot het examen MBA te kunnen worden toegelaten, moet de u in het bezit zijn van één van de volgende stukken:
1. Het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) of cijferlijsten waaruit blijkt dat voor alle vier de schriftelijke onderdelen
van PDB (financiële administratie, kostprijscalculatie, periodeafsluiting en bedrijfseconomie) een voldoende cijfer (zes
of hoger) is behaald, afgegeven door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.
2. Het mbo-diploma niveau 4 of hoger.
3. Het havo- of vwo-diploma.
4. Een reeds behaald MBA-certificaat of een MBA-cijferlijst van de Associatie.
5. Kandidaten die in het bezit zijn van een in het buitenland behaald diploma dat gelijkwaardig is aan een van de
hierboven in punt 1. tot en met 3. genoemde diploma's kunnen toelating vragen bij het bestuur van de Associatie voor
Praktijkexamens. Voorwaarde is dat deze kandidaten een verklaring Internationale Diploma Waardering (www.idw.nl)
of een verklaring van de Geldergroep overleggen kunnen, dat de behaalde diploma's gelijkwaardig zijn aan een van de
in punt 1. tot en met 3. genoemde diploma's.
6. Een bewijs van inschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat staat ingeschreven bij een Hogeschool voor een hbo-
opleiding waarvan MBA onderdeel uitmaakt.

Duur

Open Leren (individueel): maximaal 24 maanden

Extra informatie

De cursus wordt verzorgd volgens de methode “Open Leren”. Dit betekent dat u zelfstandig de lesstof doorwerkt aan de hand van een studieschema. Tijdens de lessen “Open Leren” kunt u aan de docent eventuele problemen voorleggen. “Open Leren” heeft als voordeel dat u op ieder moment met de studie kunt starten en uw eigen
studietempo kunt bepalen.

Prijs€ 1.095,00
Materiaal kosten€ 479,00

Kijk hier voor een datum