nieuws
nieuws Login
Realisatie: TiDi Graphics

Wij starten weer op 19 september met een cursus computertypen voor volwassenen en scholieren

Doel:

Ervaring opdoen met het toetsenbord van een computer middels het ritmisch 10-vingersysteem blindtypen. Efficiencyverhoging van 500-600% na deze training is niet denkbeeldig. Tijdens de training wordt eveneens "op maat" aandacht besteed aan basisvaardigheden van het tekstverwerkingspakket Word en algemene computerkennis.

De training is bestemd voor:

  • diegenen die nog niet kunnen typen en dit in kort tijdsbestek willen leren
  • diegenen die ooit op een schrijfmachine hebben leren typen en vaardigheid willen krijgen in het bedienen van het toetsenbord van een computer of die vaardigheid verder willen uitbouwen
  • diegenen die het 10-vingersysteem beter willen leren beheersen
  • diegenen die de training Word willen gaan volgen maar nog geen goede basis hebben.


Omschrijving:

Ervaring opdoen met het toetsenbord van een computer middels het ritmisch 10-vingersysteem blindtypen. Efficiencyverhoging van 500-600% na deze training is niet denkbeeldig. Tijdens de training wordt eveneens "op maat" aandacht besteed aan basisvaardigheden van het tekstverwerkingspakket Word en algemene computerkennis.

De training is bestemd voor:

  • diegenen die nog niet kunnen typen en dit in kort tijdsbestek willen leren
  • diegenen die ooit op een schrijfmachine hebben leren typen en vaardigheid willen krijgen in het bedienen van het toetsenbord van een computer of die vaardigheid verder willen uitbouwen
  • diegenen die het 10-vingersysteem beter willen leren beheersen
  • diegenen die de training Word willen gaan volgen maar nog geen goede basis hebben.


Duur:

14 wekelijkse lessen van 60 minuten.

Prijs: € 210,00